Initial Public Offering

 Initial Public Offering
İzahname
Initial Offering Circular
İmzalı izahname
Ek1: Esas Sözleşme
Ek2: Yönetim Kurulu İç Yönergesi
Ek3: Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Ek4: Enerjisa Enerji A.Ş. 30.09.2017 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Ek5: Enerjisa Enerji A.Ş. 31.12.2014 tarihinde sona eren yıla ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Ek6: Enerjisa Enerji A.Ş. 31.12.2015 tarihinde sona eren yıla ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Ek7: Enerjisa Enerji A.Ş. 31.12.2016 tarihinde sona eren yıla ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Ek8: Bağımsız Denetim Kuruluşlarından alınan Sorumluluk Beyanları
Ek9: Hukukçu Raporu
Tasarruf sahiplerine satış duyurusu
Broşür
Poster
Copyright Enerjisa 2018     |     RAM Portal