Değerler

Samimiyet

  • Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizin merkezine sevgi, saygı ve güveni koyar, olduğumuz gibi görünür göründüğümüz gibi oluruz.

Tutku

  • Yaptığımız her işe coşku, heyecan ve azimle gönülden inanarak yaklaşırız; tüm çevremizi enerjimizle harekete geçiririz.

Cesaret

  • Fikirlerimizi özgürce dile getirir, risk alır ve hata yapmaktan korkmayız. İnisiyatif kullanarak sorumluluk alır, aksiyona geçeriz.

Sürekli Gelişim

  • Yenilikten heyecan duyan pozitif bir merakla, kendimizi ve yaptığımız işi sorgularız. Hep daha iyi olmak için, geçmiş deneyimlerimizden öğrenir, gelecek vizyonumuz ile gelişir, değişimin öncüsü oluruz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

  • Çeşitlilik ve kapsayıcılık, değerlerimizin temel unsurlarıdır. İlgili tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayacak ortamları yaratır, teşvik eder, farklı fikirlere değer verir, çoklu işbirlikleri ile en yüksek faydayı sağlarız.
Copyright Enerjisa 2018     |     Bilgi Toplumu Hizmetleri