Şirket Hakkında

1996 yılında kurulan Enerjisa Enerji şebeke yatırımlarıyla, yenilikçi ve farklılaşmış uygulamalarıyla, müşterilerine ve sektöre yönelik verimlilik ve teknoloji odaklı iş modelleriyle ve rekabetçi stratejileriyle Türkiye’nin gelişmekte olan elektrik pazarının lider oyuncularından biridir. Enerjisa Enerji uzun vadeli stratejilerini sürdürülebilir bir yaklaşımla oluşturmakta ve aynı zamanda dağıtım bölgelerinde yüksek kalite standartlarındaki şebekesini genişletmeye ve perakende operasyonlarını tüm ülkeye yaymaya devam ederek kârlı bir büyüme sağlamayı ve hissedarları için değer yaratmayı hedeflemektedir.

Enerjisa müşterileri için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlere önem vermektedir. Bu kapsamda “İşimin Enerjisi” çatısı altında güneş enerji santrali kurulum hizmetleri, enerji verimliliği uygulamaları, kojenerasyon/ trijenerasyon uygulamaları, elektrikli araç şarj istasyonu yönetimi ve yeşil enerji sertifikasyonuna kadar birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümünü müşterilere sunulmaktadır. 8 Şubat 2018 tarihi itibarıyla Türkiye’nin en büyük özel sektör halka arzıyla, Enerjisa Enerji hisselerinin %20’si halka açılmış ve Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. Enerjisa Enerji, talep toplama sürecinde yüksek yatırımcı ilgisi görerek toplamda 4,8 kat talep ile karşılaşmıştır.

Enerjisa Enerji, Haziran 2018’de FTSE AllWorld Endeksine, Kasım 2018’de ise MSCI Global Small Cap Endeksine dahil olmuştur. Enerjisa Enerji 2018’deki başarılı halka arzı takiben, kurumsal sürdürülebilirlik konusuna odaklanarak, uzun vadeli değer yaratmak amacı ile ekonomik, çevresel ve sosyal faktörler ile ilgili stratejik ve bütünsel bir yaklaşım geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu çerçevede Enerjisa Enerji, 2019 yılında dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (WEPs) imzacısı olmuştur.

2019 yılında bir başka önemli gelişme ise Kurumsal Yönetim alanında gerçekleşmiştir. İlk kez Kurumsal Yönetim derecelendirme notu alan Enerjisa Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını; tüm paydaşlarına ve topluma karşı sorumluluk bilinci ile hareket ederek, şeffaf ve açık iletişim kurduğunu tescillemiştir. Enerjisa Enerji Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 2020 yılında 10 üzerinden 9,46 olarak belirlenmiştir. Enerjisa Enerji böylelikle en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip kuruluşlardan biri olarak BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki yerini korumuştur. Şirket 2019 yılından itibaren, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında en iyi performans gösteren şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almaktadır.

Copyright Enerjisa 2018     |     Bilgi Toplumu Hizmetleri