Çeyrek Sonuçları

31 Mart 2020 Tarı̇hı̇ İtı̇bariyle Ara Dönem Özet Konsolı̇de Finansal Tablolar              
o Dönem: 1Ç 2020
o Tarih: 6 Mayıs 2020 
o Saat: 18.00 IST Saati

1Ç 2020 Yatırımcı Telekonferansı

31 Aralık 2019 Tarı̇hı̇ İtı̇bariyle Konsolı̇de Finansal Tablolar               
o Dönem: 4Ç 2019
o Tarih: 20 Şubat 2020 
o Saat: 18.00 IST Saati

4Ç 2019 Yatırımcı Telekonferansı

30 Eylül 2019 Tarı̇hı̇ İtı̇bariyle Ara Dönem Özet Konsolı̇de Finansal Tablolar
o Dönem: 3Ç 2019
o Tarih: 5 Kasım 2019
o Saat: 18.00 IST Saati

3Ç 2019 Yatırımcı Telekonferansı

30 Haziran 2019 Tarı̇hı̇ İtı̇bariyle Ara Dönem Özet Konsolı̇de Finansal Tablolar
o Dönem: 2Ç 2019
o Tarih: 7 Ağustos 2019
o Saat: 16.00 IST Saati

2Ç 2019 Yatırımcı Telekonferansı

31 Mart 2019 Tarı̇hı̇ İtı̇bariyle Ara Dönem Özet Konsolı̇de Finansal Tablolar
o Dönem: 1Ç 2019
o Tarih: 7 Mayıs 2019
o Saat: 18.00 IST Saati

1Ç 2019 Yatırımcı Telekonferansı

31 Aralık 2018 Tarihi İti̇bariyle Konsolı̇de Finansal Tablolar 
o Dönem: 4Ç 2018
o Tarih: 21 Şubat 2019
o Saat: 17.00 IST Saati

4Ç 2018 Yatırımcı Telekonferansı

30 Eylül 2018 Tarı̇hı̇ İtı̇bariyle Ara Dönem Özet Konsolı̇de Finansal Tablolar 
o Dönem: 3Ç 2018
o Tarih: 6 Kasım 2018
o Saat: 18.00 IST Saati

3Ç 2018 Yatırımcı Telekonferansı

30 Haziran 2018 Tarı̇hı̇ İtı̇bariyle Ara Dönem Özet Konsolı̇de Finansal Tablolar 
o Dönem: 2Ç 2018
o Tarih: 14 Ağustos 2018
o Saat: 18.00 IST Saati

2Ç 2018 Yatırımcı Telekonferansı

31 Mart 2018 Tarı̇hı̇ İtı̇bariyle Ara Dönem Özet Konsolı̇de Finansal Tablolar 
o Dönem: 1Ç 2018
o Tarih: 3 Mayıs 2018
o Saat: 18.00 IST Saati

1Ç 2018 Yatırımcı Telekonferansı

31 Aralık 2017 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Rapor
o Dönem: 4Ç 2017
o Tarih: 22 Şubat 2018
o Saat: 18.00 IST Saati

4Ç 2017 Yatırımcı Telekonferansı

Copyright Enerjisa 2018     |     Bilgi Toplumu Hizmetleri