Üye Olunan Endeksler

 • BIST 50
 • BIST 100
 • BIST 100-30  
 • BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 • BIST KURUMSAL YÖNETİM
 • BIST ELEKTRİK
 • BIST YILDIZ
 • BIST İSTANBUL
 • BIST TÜM 
 • BIST HİZMETLER 
 • BIST TEMETTÜ
 • BIST TEMETTÜ 25
 • FTSE Tüm Dünya Endeksi
 • FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi
 • MSCI Küçük Ölçekli Global Endeksi
Copyright Enerjisa 2018     |     Bilgi Toplumu Hizmetleri